contact@egberink.nl 053-5381771

Uitbreiding gebouw

Bij dit projekt zijn voor diverse werkzaamheden onze machine’s ingezet.

Wij hebben de bouwput voor de uitbreiding van de kelder ontgraven en een gedeelte van de fundatie gesloopt. Met een kleine minigraver zijn we onder het gebouw geweest om diverse sloop- en grondwerkzaamheden te verrichten. Het puinafval is door ons met eigen vrachtauto afgevoerd. Door ons is de uitgekomen grond verwerkt en hebben we de grondwerkzaamheden voor de bestrating uitgevoerd.